Üst Kurul Kararları

 

ÜNİ

ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

ÜST KURUL KARARLARI

Toplantı Sayısı

Karar Tarihi

Karar Sayısı

12

16.06.2010

2010/1-3

 

Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) Üst Kurulu Prof. Dr. Cemil ÇELİK ve Prof. Dr Aslan BİLİCİ’nin eşbaşkanlıklarında İnönü Üniversitesi’nde toplandı.

Karar No 1- 2011 yılında yapılacak ÜNİP Toplantısı’nın Fırat Üniversitesi tarafından belirlenecek bir tarihte Elazığ’da; 2012 yılında yapılacak ÜNİP Toplantısı’nın da Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenecek bir tarihte Erzurum’da yapılmasına;

Karar No 2- ÜNİP sekreterliğinin toplantıya ev sahipliği yapacak Üniversite tarafından yürütülmesine;

Karar No 3- ÜNİP’e üye üniversite personelinin bu üniversitelerin laborotuvar gibi teknik hizmetlerinden yararlanması esnasında, üniversitelerin uygulayacakları analiz ücretlerinde belirli oranlarda indirim yapılmasına;

Karar No 4- Yurtdışından gelen konuk bilim insanlarının ÜNİP’e üye üniversitelerde de seminer vermesi veya seminer vereceği üniversiteye, diğer ÜNİP üyesi üniversitelerin davet edilmesine;

Oybirliği ile karar verildi.

Prof.Dr. İsmail ÖZDEMİR

ÜNİP Genel Sekreteri

Back to Top